Uit Bitbybit Information Systems
Ga naar: navigatie, zoeken
(Verbeteringen)
(Fixes)
(18 tussenliggende versies door dezelfde gebruikerEen persoon die de Webber gebruikt voor het bekijken van roosters en/of het maken van boekingen. niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
  
 
=10.0 Software updates beheerder=
 
=10.0 Software updates beheerder=
 +
 +
==Inleiding==
 +
De sectie "Nieuwe functionaliteit" bevat toelichting over nieuwe functionaliteit in release 10.0 van de WebPro en Synchronisatie modules.<br>
 +
De sectie "Verbeteringen" bevat toelichting over verbetering.<br>
 +
De sectie "Fixes" bevat toelichting over fixes.<br>
 +
{{lightbulb}}Voor WebView/WebPlanner updates zie handleiding: [http://support.bitbybit-is.nl/wiki/10.0nl_Admin:Webberbeheer_Software-updates#WebView_en_WebPlanboard_Beheer-updates WebView en WebPlanboard nieuwe functionaliteit beheerder]
 +
 
==Verbeteringen==
 
==Verbeteringen==
 
Deze verbeteringen zijn sinds 28-03-2019 gemaakt, de datum waarop 10.0 in productie is gezet.
 
Deze verbeteringen zijn sinds 28-03-2019 gemaakt, de datum waarop 10.0 in productie is gezet.
Regel 10: Regel 17:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td>3910</td><td>13-11-2019</td><td>Gepland: Web services - Setup - wordt uitgebreid met een script om alle Webber Daemons te controleren en indien nodig te starten.
+
<td>3925</td><td>08-01-2020</td><td>Reserve / Synchronisatie - voegt  aan de  Nachtjob de volgende operatie toe: Voor alle boekingen, per boeking haal de Conflict Codes uit de bijbehorende WebPro op.
 +
:Extra controle in de nachtjob van de bolletjes in de WebPlanner die aangeven of een boeking conflicterend is of niet.
 +
:Dit zorgt voor een nog grotere betrouwbaarheid van die bolletjes. </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3921</td><td>08-01-2020</td><td>Synchronization - WebPro / Synchronisatie - een verandering in conflicten moet een partiele synchronisatie van Conflict Codes uitvoeren maar het mag de modificatie tijden van bijbehorende geroosterde boekingen (Solution) niet updaten.
 +
:Verbetering voor het probleem met "platgemaakte" vereisten.
 +
:Deze fix zorgt ook voor een versnelling van de synchronisatie omdat er minder onnodige wijzigingen gesynchroniseerd zullen worden.
 +
:Ook zorgt hij voor een verbetering van de betrouwbaarheid van de bolletjes in de WebPlanner die aangeven of een boeking conflicterend is of niet</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3894</td><td>16-12-2019</td><td>Synchronisatie - indien tijdens het opstarten een sync-id mismatch wordt gevonden dan wordt alles hersynchroniseerd
 +
:Dus correctie van een sync-id leidt niet langer tot hersynchronisatie van alle items</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3904</td><td>12-12-2019</td><td>Synchronisatie/WebPro - een versnelling maken voor de "Reservation_For_Reserve" operatie gebruikmakend van GProf profiling.
 +
:Diverse versnellingen in de vereisten- en allocatiesynchronisatie aan de WebPro-kant</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3910</td><td>27-11-2019</td><td>Web services - Setup - is uitgebreid met een script om alle Webber Daemons te controleren en indien nodig te starten.
 
:De script wordt periodiek, bijvoorbeeld elke uur, door de cronjob aangeroepen.</td>
 
:De script wordt periodiek, bijvoorbeeld elke uur, door de cronjob aangeroepen.</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td>3908</td><td>13-11-2019</td><td>Webber/Synchronisatie - WebPro uitvoeren van de operatie "Maak nieuwe versie" in het vereistenformulier leidt nu tot het schrappen van de "oude" allocaties.</td>
+
<td>3908</td><td>13-11-2019</td><td>Webber/Synchronisatie - WebPro - uitvoeren van de operatie "Maak nieuwe versie" in het vereistenformulier leidt nu tot het schrappen van de "oude" allocaties.</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
Regel 36: Regel 62:
 
<tr>
 
<tr>
 
<th>item</th><th colspan="1">datum</th><th>omschrijving</th>
 
<th>item</th><th colspan="1">datum</th><th>omschrijving</th>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3922</td><td>19-12-2019</td><td>WebPro - Het laden uit een bestand in TOML formaat van objecten die een speciale character zoals  '<' in de index bevatten faalt.
 +
:Fix voor het correct inladen van codes met vreemde tekens zoals '<'.</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3920</td><td>16-12-2019</td><td>Perspective Services - Monitor_Applications - de commando "Restart daemons" werkte niet.
 +
:Daemon herstarten via Monitor_Applications werkt weer naar behoren</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>3854</td><td>28-11-2019</td><td>WebPro - De operatie  om vaste externe boekingen (solutions) te hersynchroniseren moet ook tot een hersynchronisatie van de gekoppelde Webber-Reserves leiden.
 +
:De operatie "Hersynchroniseer vaste externe vereisten" triggert nu ook een hersynchronisatie van zulke vereisten in alle aan de WebPro verbonden Webber-Reserves</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>

Versie van 10 jan 2020 om 17:19

Vorige

10.0 Software updates beheerderEen persoon die de Webber inricht en onderhoudt voor de gebruikers.

Inleiding

De sectie "Nieuwe functionaliteit" bevat toelichting over nieuwe functionaliteit in release 10.0 van de WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. en Synchronisatie modules.
De sectie "Verbeteringen" bevat toelichting over verbetering.
De sectie "Fixes" bevat toelichting over fixes.
Warning Tip: Voor WebViewHet gedeelte van de Webber waarmee men roosters kan bekijken./WebPlanner updates zie handleiding: WebView en WebPlanboard nieuwe functionaliteit beheerder

Verbeteringen

Deze verbeteringen zijn sinds 28-03-2019 gemaakt, de datum waarop 10.0 in productie is gezet.

itemdatumomschrijving
392508-01-2020Reserve / Synchronisatie - voegt aan de Nachtjob de volgende operatie toe: Voor alle boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen., per boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. haal de ConflictEen probleem in het rooster dat opgelost moet worden. Voorbeeld: een medewerker die op hetzelfde moment in twee verschillende ruimten moet zijn. Codes uit de bijbehorende WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. op.
Extra controle in de nachtjob van de bolletjes in de WebPlanner die aangeven of een boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. conflicterend is of niet.
Dit zorgt voor een nog grotere betrouwbaarheid van die bolletjes.
392108-01-2020Synchronization - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. / Synchronisatie - een verandering in conflictenEen probleem in het rooster dat opgelost moet worden. Voorbeeld: een medewerker die op hetzelfde moment in twee verschillende ruimten moet zijn. moet een partiele synchronisatie van ConflictEen probleem in het rooster dat opgelost moet worden. Voorbeeld: een medewerker die op hetzelfde moment in twee verschillende ruimten moet zijn. Codes uitvoeren maar het mag de modificatie tijden van bijbehorende geroosterde boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. (Solution) niet updaten.
Verbetering voor het probleem met "platgemaakte" vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen..
Deze fix zorgt ook voor een versnelling van de synchronisatie omdat er minder onnodige wijzigingen gesynchroniseerd zullen worden.
Ook zorgt hij voor een verbetering van de betrouwbaarheid van de bolletjes in de WebPlanner die aangeven of een boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. conflicterend is of niet
389416-12-2019Synchronisatie - indien tijdens het opstarten een sync-id mismatch wordt gevonden dan wordt alles hersynchroniseerd
Dus correctie van een sync-id leidt niet langer tot hersynchronisatie van alle items
390412-12-2019Synchronisatie/WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - een versnelling maken voor de "Reservation_For_Reserve" operatie gebruikmakend van GProf profiling.
Diverse versnellingen in de vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen.- en allocatiesynchronisatie aan de WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden.-kant
391027-11-2019Web services - Setup - is uitgebreid met een script om alle WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView. Daemons te controleren en indien nodig te starten.
De script wordt periodiek, bijvoorbeeld elke uur, door de cronjob aangeroepen.
390813-11-2019WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView./Synchronisatie - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - uitvoeren van de operatie "Maak nieuwe versie" in het vereistenformulier leidt nu tot het schrappen van de "oude" allocaties.
390418-10-2019WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView./Synchronisatie - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - diverse versnellingen in de operatie 'Reservation_For_Reserve'.
390030-09-2019Reserve/SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten./WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - Perspective-DB versnelling in de afhandeling van 'string'-lijsten.
390119-09-2019WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView./SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - indien een vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. de status incorrect krijgt dan hoort de operatie 'Reservation_For_Reserve' een symptoom bericht te loggen.
389613-09-2019WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView./SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten./WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - Perspective-DB versnelling in het laden van 'TOML' bestanden door beter afhandeling van niet-veranderbare 'strings'.

Fixes

Deze fixes zijn sinds 28-03-2019 gemaakt, de datum waarop 10.0 in productie is gezet.

itemdatumomschrijving
392219-12-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - Het laden uit een bestand in TOML formaat van objecten die een speciale character zoals '<' in de index bevatten faalt.
Fix voor het correct inladen van codes met vreemde tekens zoals '<'.
392016-12-2019Perspective Services - Monitor_Applications - de commando "Restart daemons" werkte niet.
Daemon herstarten via Monitor_Applications werkt weer naar behoren
385428-11-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - De operatie om vaste externe boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. (solutions) te hersynchroniseren moet ook tot een hersynchronisatie van de gekoppelde WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView.-Reserves leiden.
De operatie "Hersynchroniseer vaste externe vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen." triggert nu ook een hersynchronisatie van zulke vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. in alle aan de WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. verbonden WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView.-Reserves
390607-11-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - ook wanneer een geroosterde boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. minder werkwekenEen week in een werkperiode. De indeling in werkjaar, werkperiode, werkweek, werkdag en werkuur verschilt per organisatie./dagen dan de oorspronkelijke vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. bevat moet de Anulleer-operatie correct naar andere WebPros en Webbers gesynchroniseerd worden
390229-10-2019Web Services - Admin - de Timeout configuratie moet (weer) getoond worden
390308-10-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - manipulatie van medewerkertype- of consumenttype mag niet tot een crash leiden
389510-09-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - het leegmaken van het commentaarveld in de WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView. moet het commentaarveld in de WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. ook leegmaken
389405-09-2019Synchronizatie - tijdens het opstarten van de applicatie een gewijzigde sync-id waarde zal alleen de desbetrefende boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. laten hersynchroniseren (in plaats van een volledige synchronisatie laten starten)
380019-08-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden./Reserve - Een string met bepaalde vreemde characters in een TOML bestand kan tijdens het opladen fouten oorzaken.
388302-08-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - schrappen van een middelAlgemene benaming voor iets wat geroosterd kan worden. Dit kan een ding (bijv. een ruimte of apparaat) of een persoon (bijv. een medewerker) zijn. kan leiden tot problemen indien het middelAlgemene benaming voor iets wat geroosterd kan worden. Dit kan een ding (bijv. een ruimte of apparaat) of een persoon (bijv. een medewerker) zijn. of 1 van de onderdelen aan een specificatie gekoppeld is.
387619-07-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - Voeg operatie toe om duplicaten van boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. te verwijderen.
383824-06-2919Synchronisatie - Een deel synchronisatie kan soms een object in een inconsistente stand brengen.
386114-6-2019Synchronisatie - opslaan van de synchronisatie configuratie soms faalt indien er vele items aanwezig zijn.
385528-05-2019WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - Na het wijzigen van een ruimteEen fysieke locatie waar een geroosterde activiteit plaatsvindt. Voorbeelden: collegezaal, spreekkamer. index komen bepaalde externe boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. soms in status "Vast" terecht.
De WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. nachtjob bevat nu een operatie om deze boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. weer onvast te maken.
385428-05-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. - de operatie om vaste externe allocaties te hersynchroniseren moet ook leiden tot een hersynchronisatie in verbonden WebberAlgemene benaming voor WebPlanboard of WebView.-Reserves.
385221-05-2019Web_Services - Admin werkt niet goed indien TIME_ORG is niet aanwezig in Reserve.
384515-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - 'platgemaakte' vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. worden niet altijd goed gesynchroniseerd.
Het kan gebeuren dat een onderdeel vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. in een tweede WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. 'plat' terechtkomt (dus als topvereiste i.p.v. onderdeelvereiste).
De synchronisator moet deze ook goed synchroniseren.
383712-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - Synchronizer mag net geboekte niet-geroosterde boekingenEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. niet synchroniseren van Reserve richting de WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden..
383812-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - Een partiele sync kan soms een boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. in een inconsistente staat brengen.
368608-04-2019Synchronization - Ontroosteren van een vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. in WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. A synchroniseert deze vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. niet naar een WebPlanner gekoppeld aan een WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. B.
383912-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - Roosteren van een nieuwe vereisteEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. in WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. A wordt soms gesynchroniseerd als niet-geroosterd in WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. B.
383503-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - Een top niet-geroosterde boekingEen roostering van een of meer middelen op een of meerdere tijdstippen. moet gesynchroniseerd worden indien tenminste een onderdeel de status correct heeft.
383302-04-2019SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. moet ook incorrecte top-vereistenEen specificatie van voorwaarden waaraan een boeking moet voldoen. accepteren.
383402-04-2019 SynchronisatorSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite die zorgt voor synchronisatie van middelen en boekingen tussen de diverse andere componenten. - Onderdeelvereisten krijgen soms in de bestemde WebProSoftwarecomponent van de IrisPlanning Suite waarin geavanceerde roostertaken uitgevoerd kunnen worden. een verkeerde sleutel toegekend.